Anundshög – en rekommenderad utflykt

Bara en liten bit utanför Västerås ligger Anundshög. Namnet ger inte riktigt rättvisa åt platsen, för här finns mer än en stor hög. Här finns även fem skeppssättningar, flera mindre gravhögar, och en medeltida processionsväg. Det här är också ett rekreationsområde med fina biotoper, gräsytor för barn att leka, ett kafé och gott om bord för picknick. Här finns till och med skålar med vatten för törstiga hundar!

Det finns gott om parkeringar, men många är upptagna den dag vi kommer, trots att det bara är förmiddag. Det är ändå långt ifrån någon trängsel på detta stora fornlämningsområde. När man närmar sig själva fornlämningarna kommer man först till åtta stora skyltar, smart placerade i en oval. Det gör att man får gå runt skyltarna, vilket sväljer mer människor. Skyltarna sattes upp av Västerås stad så sent som 2017. Texterna berör området, och de specifika fornlämningarna, men också tiden och arkeologi i allmänhet. Texterna är lättlästa och utan de lokalpatriotiska brösttoner som annars är så vanliga runt fornlämningar där inte staten står för texterna. Texterna är också översatta till engelska, tyska och franska. Man kan ifrågasätta att det är Västerås stad som fått stå för skyltningen, och inte Västmanlands länsmuseum eller Statens Fastighetsverk, men i detta fall har Västerås stad gjort det så väl att det är svårt att kritisera frånvaron av statliga institutioner.

Överlag är texterna på området mycket bra, nedtonade och faktaorienterade, utan att sväva iväg och anta eller skapa scener som saknar grund. Det finns flera generationer texter på området men alla håller samma tonläge, och är konsekventa, vilket gör att det inte gör något att de är från olika år och har något olika utformning, även om det självklart vore bra med en helt enhetlig stil.

De äldsta skyltarna är från mitten av 1990-talet, och de har nackdelen av att vara uppsatta innan man 1998 grävde ut delar av den stora högen, som faktiskt inte ska ha varit utgrävd alls innan dess (med undantag av en misslyckad rovgrävning på 1700-talet). Att en plats som detta undgått utgrävning ända fram till slutet av 1990-talet är intressant i sig, vi har ändå att göra med flera imponerande skeppssättningar och en av landets största högar! Den enda riktiga inkonsekvensen i skyltningen är just denna, att några skyltar står kvar som är äldre än utgrävningen, och därför självklart inte nämner denna.

Ytterligare några skyltar är från mitten av 2000-talet, och dessa är av stål med svart text (på svenska och engelska), texten har med åren blivit sliten och i solsken är dessa skyltar lite svåra att läsa.

På området finns också skyltar som rör naturen, och fornlämningarnas plats iden, och dessa är av en annan utformning. Skyltarna som utmärker Badelunda fornstig och som går hela vägen upp till Badelunda kyrka en bit bort kan också behöva ses över och förtydligas, vi tar fel bara några meter in på stigen då den delar sig! Idealt skulle det vara bra att se över alla skyltar och skapa en enhetlig miljö, där alla skyltar har samma utformning oavsett vad de rör. Men skyltar är dyrt, och det viktigaste är att det som står på dem är bra, och det är det verkligen här!

Ett exempel är skylten som tar upp namnet Anundshög, skylten konstaterar att ingen vet vem som ligger i högen, men att det är möjligt att den är rest över en person som heter Anund, Anund var ett vanligt namn på 900- och 1000-talen. Men skylten är också tydlig med att högen är flera hundra år äldre än så!

Ytterligare en sak som slår oss är hur oerhört väl skött hela området är. Gräsmattorna är noga klippta, och i det aningen längre gröna gräset har riktigt kortklippta gångar skapats mellan de olika delarna. Inne i flera av skeppssättningarna har gräset klippts med trimmer hela vägen in till stenarna, vilket både är prydligt och tillgängliggörande. Även runt skyltarna är det välklippt, så att man aldrig behöver luta sig över eller stå i högt gräs för att läsa. De olika gräslängderna gör att folket rör sig naturligt på ”rätt” ställen. Uppifrån den stora högen är det vackert att se ut över området och det är lätt att se de olika lämningarna och få en sammanhängande bild av området. Längs processionsvägens resta stenar är en gångväg anlagd vilket gör det lätt att se den tidigare funktionen.

Ett besök vid Anundshög är att rekommendera, ett väl hållet fornlämningsområde där fakta står i centrum, och där skyltarna ger en lättläst och tydlig bild av tiden och området!

Facebooktwitterlinkedin