Aranäs – borgruinen vid Årnäs

Skyltar vid parkeringen

Årnäs är en ganska okänd plats idag, annat var det under den tidiga medeltiden, då platsen kallades för Aranäs. Här, vid Vänerns strand, stod under en relativt kort period en mäktig borg. Den komplexa strukturen av borgen, med bland annat vallgravar och förborg, lyckas de olika skyltarna på platsen dock tyvärr inte riktigt förmedla.

Vägen till Årnäs är vacker. Vi svänger av vid Lugnås och åker på den lilla vägen, genom ett jordbrukslandskap, där man då och då kan skymta Vänerns blåa vatten. Till slut kommer vi fram till en tydlig avfartsskylt till en parkering. Där finns två stora röda träställningar, var och en med en skylt. Den ena skylten ger en historisk översikt över Årnäs/Aranäs med kartor och sammanfattningar på engelska och tyska. Den andra är en karta över alla torp, Brôtehôler och varggropar i socknen. Exakt vad det betyder har jag ingen aning om, men den som är intresserad kan tydligen köpa samma karta som sitter uppsatt på diverse ställen i socknen.

Vi ser ingen borg från parkeringen, men vid en färist som leder in i en hage sitter en klassisk blåvit fornlämningsskylt med ordet ”borgruin” på, så vi följer den stigen. En notering om hur långt det är från parkeringen till ruinen hade inte skadat, för det visar sig vara en bit. En avståndshänvisning finns i de engelska och tyska texterna, men inte i den svenska. Genom hagen går stigen, längs med en åker, och upp på en liten väg förbi den moderna gården, förbi en vägbom, och sedan är man framme! Vid ruinen finns en till skylt (och en om att man inte får klättra på ruinerna) om just ruinen. Den skylten är krackelerad och sönderbränd av solen (ett tips från coachen är att inte vända en skylt i plast mot solen!), och den är därför delvis svårläst. Det är svårt att se vilket år den är uppsatt, men skicket tyder på 2005 och inte 2015. 2005 stämmer också rätt bra överens med de senaste utgrävningarna, efter vilka skyltarna på platsen bör ha uppdaterats. Den behöver ses över omedelbart.

Innehållet är delvis samma, men i en annan formulering än skylten vid parkeringen, som var i mycket bättre skick, troligen för att den står i skugga och inte direkt vänd mot södersolen. Båda skyltarna, vid parkeringen och vid ruinen, är uppsatta av Västergötlands museum och länsstyrelsen i området. Skylten vid ruinen omtalar vallgravar och att en av dem ska synas inte långt från skylten, men det är svårt att veta vad som är vad här. Mer hjälp hade behövts, kanske av fler skyltar eller markeringsstolpar, för att besökaren ska få en korrekt helhetsbild av borgen som en gång låg här. Kartan på skylten är svårläst och riktningarna är inte utsatta. Det är också svårt att veta vilka av dagens byggnader som är utsatta på kartan, är de svarta fyrkanterna dagens stående hus eller markerar de rester av borgen?

Skylten vid ruinen

Utgrävningar av platsen följer ett standardmönster. Det gjordes stora utgrävningar i början av 1900-talet, och sedan hände ingenting under resten av århundradet. Runt senaste sekelskiftet gjordes så nya undersökningar där nya fakta kom i dagen. Så ser det ut på många platser runt om i landet, eftersom det numera inte finns pengar till utgrävningar som inte har ett direkt syfte, eller av platser som inte ska exploateras. Vid den senare utgrävningen flyttades borgens ålder fram och blev dryga 100 år yngre. Istället för att ha uppförts under 1100-talet, räknar man nu med att den byggdes runt  år 1250. De förnyade utgrävningarna runt sekelskiftet kan tänkas delvis ha haft samband med böckerna om Arn (som också gett upphov till alla de Götarike – i Arns fotspår-skyltar som finns på ett antal medeltida platser runt om i Öster- och Västergötland), som använder Aranäs som hemmaborg för huvudpersonen. Det är möjligt att den stora och tydligt skyltade parkeringen också tillkommit i samband med denna period, eftersom antalet besökare till den tidigare relativt bortglömda borgen ökade stort under början av 2000-talet, och borgen ligger på privat mark.

Vid den tidiga utgrävningen 1916 hittades vid Aranäs en hjälm av järn, ett fint exempel på medeltidens rustningskonst, som idag återfinns på Historiska museet. Hjälmen brukar kallas Torgils Knutssons hjälm, efter den borgherre som härskade på Aranäs under en tid, och var en av de personer som byggde upp borgen. Hjälmen syns i stiliserad form på båda skyltarna men nämns inte i texten, vilket är lite underligt.

Trots att det är svårt att förstå exakt hur området såg ut med hjälp av de befintliga skyltarna, är Aranäs vid Årnäs ett trevligt utflyktsmål. Det är lätt att hitta, och vacker miljö att promenera genom. Stigen mellan parkeringen och borgruinen är också välhållen. Vi har få medeltida borgar bevarade över mark i Sverige, och Aranäs har haft stor betydelse i historien, den har ägts av privatpersoner såväl som av kungamakten och av nunnorna i Gudhem, och alla har använt den för egna syften, innan den övergavs och föll i glömska. Ett besök är att ta del av ett stycke svensk historia.

 

Fler bilder:

Översikt över borgruinen
Facebooktwitterlinkedin