Askeberga skeppssättning – stenar värda en omväg

Översikt av skyltarna

Mellan Skövde och Töreboda ligger Sveriges näst största skeppssättning, Askeberga. Att hitta är inte det enklaste, men med tungan rätt i munnen och snabb uppfattningsförmåga för den skylt som finns i den lilla orten Tidan innehåller mycket information och avfarten kommer snabbt, kommer vi rätt på första försöket. Efter denna första skylt följer så småningom en andra, och efter en liten omväg via ett vandrarhem med mycket övertygande pilar som vi tolkade som enkelriktat-skyltar, kommer vi fram till ett imponerande monument. och det precis när vi övertygat oss själva om att vi nog ändå var på fel väg!

Skeppssättningen ligger precis bredvid den lilla grusvägen, och det finns gott om plats att parkera. Det finns hela tre soptunnor utplacerade, nog så viktigt för ordningen vid ett monument som inbjuder till picknick i sin mitt.

Next Skövdes skylt med brevlådor

Det finns också hela fyra skyltar, samlade i en liten klunga i närheten av picknick-borden och soptunnorna. En av skyltarna är från Västergötlands museum och Länsstyrelsen Västra Götaland 2005, i samma stil som dessa skyltar är över hela Västergötland. På den finns information om platsen på svenska, engelska och tyska. Det är en välformulerad skylt av god kvalitet men den är dryga 15 år gammal och sitter på en träställning som behöver restaureras och målas. Den har uppenbarligen inte underhållits, vilket är synd. På andar sidan av samma träställning sitter en skylt i samma storlek, uppsatt av Next Skövde, turistutvecklingsorganisationen i området. Den skylten är tio år yngre, och innehåller till viss del nyare information, som även tar upp nyligen gjorda arkeologiska undersökningar av monumentet. Även den skylten är välformulerad och trevlig, men det ger en udda känsla för besökaren att det finns två skyltar. Varför har inte den äldre skylten tagits bort, eller omformulerad med den nya informationen? Samarbetar inte de olika organisationerna?

Det finns också tre brevlådor under skylten från Next Skövde. Nyfiket öppnar jag dem, i den första finns en turisttidning om trakten, i den andra finns information på tyska och i den tredje hittar jag en broschyr om platsen jag befinner mig på. En liten skrift med information om Askeberga skeppssättning. Den är välformulerad, lättförståelig och faktaspäckad, med en sammanfattning på engelska i slutet. Den är också bra sammansatt och har fina och tydliga bilder. Alla tre brevlådorna är välfyllda, så fornlämningen hålls efter på ett bra sätt. Jag hade gärna sett att brevlådorna var uppmärkta så att man inte behöver öppna dem för att få veta vad de innehåller. Kanske är turistorganisationen oftare på plats än Västergötlands museum?

De två kvarvarande skyltarna är inte direkta informationsskyltar utan handlar om försök att sätta fornlämningen i ett annat sammanhang. Den ena rör en barnbok, producerad av bl.a. högskolan i Skövde och ett antal kommuner i trakten, där besökaren uppmanas att ladda ner en app och samla besök vid fornlämningar. Det är i alla fall så jag förstår det. Den är sponsrad av bl.a. EU. Det är en fin metallskylt, men det är oklart hur aktuellt innehållet är. Digitala företeelser har ofta en kort brinntid, och blir ofta snabbt inaktuella. Just den här appen finns fortfarande att ladda ner, och uppdaterades under våren 2018.

Den andra skylten är en av de som hittas ofta i historiska miljöer i Väster- och Östergötland, Götarike – I Arns fotspår. Det är oklart när den sattes upp men Arn-eran har några år på nacken. Skylten har med åren krackelerat och ger ett mycket inaktuellt intryck. Telefonnumret man ska ringa för att lyssna på information om platsen är inte tillgängligt, och hemsidan som hänvisas till är inte uppdaterad på länge. Böckerna om Arn har uppenbarligen spelat ut sin roll, men skyltarna är kvar.

Askeberga skeppssättning är värd ett besök, även om man inte har vägen direkt förbi. De 24 imponerande stenarna i sin långsträckta formation ger ett värdigt intryck. I själva stensättningen är gräset klippt och hela fornlämningen är välhållen och inbjudande. Det är en mäktig plats och de två seriösa skyltarna, från Västergötlands museum och Next Skövde, ger, tillsammans med broschyren, bra information om platsen, hur den kan ha använts och hur det såg ut tidigare i landskapet, något man ofta glömmer när man tittar på fornlämningar.

 

Fler bilder:

Broschyren som berättar om platsen

  

 

 

 

 

 

   

Skylt från Västergötlands museum

 

 

Facebooktwitterlinkedin