Assurs hög och sten

Den store Assar, en lokal storman under tidigt 1000-tal, har fått ge namn åt både en runsten och en storhög i närheten av Bro kyrka. Vi tog en promenad och besökte hans gamla område. Vi fann en mycket bra exponerad runsten och en uselt skyltad hög!

En vacker vinterdag besöker vi Husby fornlämningsområde i utkanten av Bro. Luften är kall och klar och ett lager snö täcker marken. I ett av de högsta träden på området sitter en korp. Platsen kallas i folkmun Assurs hög, men namnet är inte helt självklart. Det rör sig om ett fornlämningsområde med gravar och storhögar, en runsten och en boplats, allt beläget runt kyrkan i Bro. Genom området går vägen, inte bara till kyrkan utan också till Bro Hof Slott, och golfbana.

Går man längs med vägen, från golfbanan och mot kyrkan, ser man en skylt på andra sidan ett staket, ett tiotal meter in i en hage. Skylten står för långt från vägen för att man ska kunna läsa skylten utan att gå in i hagen. och för att komma in i hagen får man ta sig till en av två färister, som leder in. Väl inne i hagen är skylten som syns från vägen inte att rekommendera, för just den skylten är tom! Det är uppenbart att här en gång har funnits en text, men den är sedan länge borta, tillsammans med skyltens ram. Av modellen att döma gissar jag att här funnits en relativt modern skylt, kanske från sent 90-tal eller tidigt 2000-tal.

En annan skylt, vid en av färisterna, har däremot fortfarande upplysningar att ge, trots att den skylten är av betydligt äldre modell. Här finns en rad torra uppgifter, som att namnet på området är Husby, och att det inom närområdet finns tre olika gravfält med stensättningar och två storhögar. En av dessa ligger i hagen och kallas Assurs hög. Även en rad andra lämningar nämns men det är svårt för en tillfällig besökare att hålla ordning på olika väderstreck, särskilt i en miljö som uppenbarligen har ändrats sedan skylten sattes upp. Texten finns både på engelska och svenska, vilket är en fördel, då den ligger nära en internationell golfbana. En annan fördel som man sällan ser på modernare skyltar är att här finns uppskrivet exakt vilka fornlämningar det rör sig om, socken och nummer finns angivet på skylten. Det ger besökaren en chans att leta upp dem och läsa mer senare. Skyltens avsändare är Riksantikvarieämbetet.

Upplands-Bro kommun har gjort en handlingsplan för de mest skyddsvärda fornlämningarna i kommunen, och denna plats, då benämnd ”Assurs hög och gravfält”, delvis liggande på fastigheten Husby 4:3, bedöms som viktig att bevara. I handlingsplanen finns förslag på att nya skyltar ska sättas upp både vid gravfältet och vid den närliggande runstenen, men av detta verkar ingenting ha blivit verklighet på de snart sex år som planen funnits, trots att kommunen har identifierat detta som ett riksintresse.

Följer man vägen förbi kyrkan (som i sig är värd ett besök) en bit ner mot Bro samhälle kommer man till en vacker runsten, som kallas Assurstenen, eftersom den nämner en man med det namnet, troligen en lokal storman. Samme Assur har fått ge namn till storhögen i hagen. En skylt berättar vad som står på stenen, både i klartext och i runor. Här finns också lite bakgrundsinformation till stenens placering och historiska kontext. Avsändare är Riksantikvarieämbetet och Upplands-Bro kommun. Stenen står längs vägen och för att komma nära den får man gå upp ett par trappsteg. Kvällstid är stenen upplyst av en strålkastare. Här finns också en bänk där man kan slå sig ner och vila en stund. Överlag är det en trevlig plats att ta igen sig på och se ut över landskapet. Här uppmärksammar man på ett bra, och enkelt, sätt en runsten. Kontrasten till hur det ser ut i hagen en bit bort är slående.

Den tidigare nämnda handlingsplanen anger att visionen är att hela området ska hänga ihop och att det ska finnas hänvisningar mellan platserna och översiktsinformation för att besökaren ska förstå helheten. Jag hoppas att detta en gång blir verklighet.

Betyg: Fram tills kommunens handlingsplan blir verklighet får besökare nöja sig med att ta en paus vid runstenen. Den som vill kan också ta en tur i hagen, och se hur mycket av det som nämns på skylten man kan upptäcka på egen hand. Har man tur får man se korpen!

Facebooktwitterlinkedin