Biskops-Arnö – lång historia med förbättringar

Välkomstskylt

Vägen till Biskops-Arnö är lång och smal. För att komma till den lilla ön i Mälaren måste man krypköra över en smal landbro. Här finns mycket historia, men också mycket vacker natur att titta på.

Södra flygeln med rester av den medeltida borgen

Biskops-Arnös historia börjar i slutet av 1200-talet då ön såldes till kyrkan av Birger jarls söner. För att skilja denna Arnö från en annan ö i Mälaren med samma namn, har man länge kallat just den här ön för Biskops-Arnö, eftersom kyrkans köp av marken så småningom gav plats åt en biskopsborg på ön. Det är för denna borg som platsen är känd. Trots sitt försvarsstrategiska läge vid en av vattenlederna i Mälaren blev Biskops-Arnö aldrig på riktigt en försvarsborg. Istället skapades här med tiden ett sommarresidens för Uppsalas ärkebiskop. Under vissa tider, som när det var sjukdom i Uppsala, vistades biskopen på Arnö även på vintern. Så t.ex. år 1350 när han tog emot en påvlig delegation på just Biskops-Arnö.

Borgen brändes 1520 och under den snart därpå följande reformationen drogs godset in till kronan. Under Vasatiden var borgen först residens för olika kungliga familjemedlemmar och förlänades sedan åt ett antal olika hovmän, och på så sätt var den en period i familjen de la Gardies ägo, innan den den 1684 åter drogs in till kronan i och med reduktionen. En ny tid inleddes därefter där Biskops-Arnö var residens för överstar ur olika regimenten. Idag ägs godset av Statens Fastighetsverk, och arrenderas ut till Nordens Folkhögskola. Jordbruket arrenderas också ut.

Så vad kan man som besökare se om man åker till Bisops-Arnö idag? Borgen, den ståtliga biskopsborgen, är borta. Kvar finns några väggar inkorporerade i två av de hus man kan se idag, Södra flygeln och Medeltidshuset. Här finns också en bevarad källare och en sal som kallas Gotiska salen. Nuvarande mangårdsbyggnad härstammar från 1729. I marken vid den Södra flygeln kan man se stenar i marken, och här finns även ett utekapell. Dessa byggnader är väl skyltade, både vid parkeringen och vid respektive byggnad. Det är Statens Fastighetsverk som som står för texter och skyltar, och dessa är bra, skyltarna skulle behöva en avtorkning, men är språkligt lättlästa och väl formulerade.

En bro leder till Biskopseken

Lämnar man byggnaderna bakom sig finns det även mycket vacker natur att se, det finns ett flertal vandringsleder runt ön, både korta och långa. I jakt på den stora Biskopseken hittar vi en led som går till en del av ön som kallas Parken. Det är en nästintill igenvuxen park från andra halvan av 1800-talet, där dåvarande arrendatorn von Essen anlade en allé och en skog full av tillverkade fornlämningar, en alldeles egen fåfänga. Orsaken var att han tyckte att ön saknade den dignitet fornlämningar gav, han lär även ha inhandlat en äkta runsten på torget i Uppsala för att komplettera sin park. Övriga resta stenar var nyristade. Han lät också bygga fejkade gravrösen och treuddar, och mycket mer. En del finns fortfarande kvar, som en påminnelse om att vi inte alltid sett på forntiden med samma ögon. Det von Essen, och många andra gjorde, på 1800-talet skulle vara otänkbart idag, men visar samtidigt på ett stort intresse för forntiden, som ofta saknas idag!

Den stora Biskopseken är däremot äkta vara. Den har enligt skylten, som just här inte är signerad Statens Fastighetsverk, utan Håbo kommun, stått här i 600 år och har alltså sett mycket av det som hänt här på nära håll.

En skylt om den mycket intressanta Parken

Den som vill se natur och gå de slingor som finns bör läsa på lite innan så att man vet hur man ska gå, för de skyltar och kartor som finns är lite svåra att förstå och sitter lite konstigt. I vissa lägen är det lite skyltbonanza. Den som gör lite grundforskning kan dock få ut mycket av en vandring på Biskops-Arnö. Här finns i princip inga bilar, förutom vid folkhögskolan vid landbron, och det ska finnas många speciella lavar och andra växter här. Biskops-Arnö är en trevlig utflykt för den som vill ha både kultur och natur!

 

 

 

 

 

Fler bilder:

Jordbruksskylt

 

Ingången till Mangårdsbyggnaden

 

Biskopseken, skylt från Håbo kommun

 

Skylt om Mangårdsbyggnaden

 

Text och planritning på ärkebiskopens palats. Skylten behöver rengöras!

 

Skyltbonanza

 

Utekapellet!
Facebooktwitterlinkedin