Fornsök din närmiljö!

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök är okänd för de flesta, men för den som är intresserad av fornlämningar är det värt att utforska programmet och ta del av den knastertorra informationen. Här finns information om alla kända fornlämningar och informationen uppdateras kontinuerligt. Riksantikvarieämbetet skulle dock tjäna på att göra Fornsök mer användarvänligt.

Har du aldrig hört talas om Fornsök? Andas ut, få personer utanför branschen har gjort det! Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar. Enligt Riksantikvarieämbetet är Fornsök till för alla, men det krävs både kunskap och god vilja för att förstå hur man ska söka och för att tolka informationen som ges.

Dags att börja söka…

Tjänsten, i sig en fantastisk idé, döljer sig bakom den anonyma adressen www.fmis.raa.se

Adressen är www.fornsök.se är inte länkad till tjänsten, men www.fornsok.se leder faktiskt till Riksantikvarieämbetets informationssida för Fornsök. För att komma till själva söksidan måste man därifrån klicka på ”öppna fornsök här”, vilket i sig är tydligt, om än lite omständligt. Att man valt att bara köpa domänen fornsok, och inte fornsök är obegripligt i dagens samhälle.

Väl på Fornsöks startsida är det dags att börja leta efter fornlämningar. De flesta är nog mest intresserade av sin egen hemtrakt, och då lämpar det sig bäst att söka via län och kommun. Det finns även möjlighet att gå via landskap och socken, men idag vet nog få vilken socken de bor i. För en arkeolog är sockenindelningen däremot självklar i dessa sammanhang. Fornsök är baserat på de fornminnesinventeringar som gjordes i hela landet, socken för socken, mellan 1938 och 2002. Dessa gjordes med papper och penna, och många renskrevs aldrig utan samlades i stora pärmar i vilka många sedan dess har bläddrat sig fram! Informationen är sedan uppdaterad i samband med senare inventeringar och utredningar.

Information om en fornlämning

Tillbaka till sökfunktionen! Skriver du in Östergötland och Norrköping får du en karta och en text som anger antalet träffar. Kartan visar i det här fallet en bild av vatten med några markerade ”R”. Varje ”R” är en fornlämning. Ställ markören över fornlämningen och klicka så får du kort information om just denna fornlämning. Du kan också klicka dig vidare på ”Läs mer” och få detaljerad information i spalten till vänster om kartan. Informationen är torr och saklig, med litteraturreferenser. Det är information utan tolkning och som sådan kan den vara svår att ta till sig för den som inte är utbildad eller van att läsa den typen av information.

Det går att förminska och förstora kartan och gå runt i den och därmed kan man också ta sig till den del av kommunen man är intresserad av. Informationen i vänsterspalten följer dock inte med när man rör sig i kartan. Den fortsätter visa ditt valda objekt och den första listan över träffar. Rör du dig i kartan till en annan del, och klickar på ”sökträffar” i vänsterspalten så kommer kartan hoppa tillbaka till sitt ursprungsläge. Först när du har klickat på en ny fornlämning ändras söklistan. Ibland krävs envisa klickandet för att få upp information om en ny plats, programmet hänger inte alltid med i svängarna. Ibland måste man också zooma ut eller in eller klicka på de olika små verktygen mellan kartan och vänsterspalten för att få upp information om ett specifikt föremål. Ibland får man ingen informationsruta, utan får flera träffar och får då välja en av träffarna i vänsterspalten för att komma vidare. Ibland hoppas den lilla inforutan i kartbilden över helt och vänsterspalten uppdateras istället med information direkt. Systemet är långt ifrån användarvänligt. Enligt informationen på startsidan är det också problem med programmet i vissa webbläsare eller versioner av webbläsare. Sämst verkar Fornsök fungera med Internet Explorer. Att få ett program att fungera med alla webbläsare är en utmaning för utvecklare, men för användaren är det alltid en varningssignal när det finns en lista på startsidan över när programmet inte fungerar!

Exempel på handskriven information i Fornsök

Det går dock att få mycket information om varje fornlämning i Fornsök, i vissa fall får man till och med det gamla handskrivna dokumentet som inventeringen bygger på. Där kan man pröva sin läsförmåga av handstilar, och också se skillnaden mellan hur olika platser dokumenterades, beroende på vem som en gång gjorde dokumentationen.

Den information som finns i Fornsök är fantastisk, en sammanställning av all vår kunskap om fornlämningar. Informationen uppdateras kontinuerligt, och nya fornlämningar tillkommer hela tiden. Den som letar lite kan via hjälpknappen i Fornsök hitta en tolv sidor lång pdf med förklaringar till informationen. Det är dock lätt att missa denna, eller anse den för lång! Informationen i dokumentet är däremot enkelt skriven och lätt att ta till sig. En annan pdf beskriver var informationen kommer ifrån, för den som är intresserad av detta. Ytterligare en pdf beskriver hur man använder Fornsök.

Upplägget på Fornsök

Tyvärr är det inte helt lätt att hitta hjälptexterna. De finns under en egen rubrik på hemsidan, en bit ner. De finns också bakom hjälpknappen i själva Fornsök. Jag hade gärna sett att de låg redan på startsidan, vilket är den naturliga platsen att leta på för en frustrerad sökare av information. När man väl letar efter just hjälptexter och förklaringar är det ofta för att något inte fungerar och då är man inte på humör att jobba sig genom menyer för att hitta hjälpen. Det naturliga är då att titta på startsidan.

Sök på Norrköpings kommun och du hamnar i vattnet!

Personligen tycker jag det är jättekul att information om fornlämningar numera finns att få tag på hemma från soffan. Jag önskar att Fornsök hade funnits när jag skrev mina uppsatser i arkeologi, det hade underlättat otroligt mycket! Och kanske är det där, för studenter, som Fornsök är riktigt användbart i sin nuvarande utformning.

Kombinationen av sökbara kartor och information öppnar många nya möjligheter för den intresserade att hitta information, och att jämföra. Det går också att ladda ner information från Fornsök. Problemet är att det krävs en del kunskap för att hitta i Fornsök, och ännu mer för att kunna utläsa något ur informationen. Fornsök är en bra början, men det är långt kvar innan detta är en tillgänglig tjänst för den vanlige medborgaren. Jämfört med t.ex. Digitalt museum, som har den vanlige användarens behov i centrum, är Fornsök svårjobbat.

Förhoppningsvis är detta bara en början, jag ser fram emot att se hur Fornsök utvecklas i en mer användarvänlig riktning, som ger fler möjlighet att ta del av det enorma kulturarv som finns i landet.

Startsida Fornsök

Direktlänk till Fornsök

Facebooktwitterlinkedin