Forshems kyrka – unik stenkonst

Forshems kyrka är känd för sina stenreliefer, men det finns mer att se här.

Några av stenarna i stenmuseet

Vi börjar på andra sidan vägen från kyrkan, i det lilla kalla och spindelrika stenmuseet. Här finns gravkonst, gravstenar, hela och i fragment, från flera hundra års kyrkoverksamhet. Det är fascinerande att kliva in i byggnaden och se alla dessa vackra huggna stenar, flera av dem från tidig medeltid. Alla stenar är omsorgsfullt och vackert utställda med små skyltar som beskriver och förklarar. Belysningen som tänds när man går in är utmärkt och framhäver stenarnas reliefer. Hade det varit mindre spindlar hade jag gärna stannat längre här för det är en mycket intressant samling att studera. 

Länsmuseets skylt vid parkeringen

Istället går vi tillbaka till parkeringen för att studera de många skyltar som finns där. De är alla uppsatta på röda träramar, men ser lite olika ut och i alla fall två av dem är i behov av renovering. Det är två skyltar för pilgrimsleden uppsatta av Svenska kyrkan, den ena ger en kort beskrivning av kyrkan på tre språk, den andra beskriver själva pilgrimsleden. Det finns också en skylt från Västergötlands museum om själva kyrkan. Alla skyltarna ger bra översiktsinformation, men samtidigt ger de lite olika information. De berömda stenrelieferna som idag sitter på olika platser anges på Svenska kyrkans skylt komma från en sarkofag, och vid senare tillfällen ha byggts in där de sitter idag. Med tanke på att varken korsarmar eller torn, där de mest kända relieferna sitter idag, fanns när den romanska kyrkan byggdes är det troligt att det är så. De har i varje fall flyttats från sin ursprungliga plats. Länsmuseets skylt nämner inte reliefernas ursprungsplats alls, och det är lätt att tro att de kanske alltid suttit på sina nuvarande platser, om man bara läser den här skylten.

För som alltid med en medeltida kyrka så har den förändrats rejält med åren. Kvar från den romanska kyrka till vilken relieferna höggs, finns bara långhuset, som är från mitten av 1100-talet, kvar. Då helgades kyrkan, som Sveriges enda, till den heliga graven. Ett nytt kor kom till på 1200-talet, korsarmarna på 1700-talet och tornet är från sent 1800-tal. Det ersatte då ett äldre stentorn som troligen var en del av en äldre träkyrka, som fanns innan den romanska stenkyrkan byggdes. Ett gravkor från 1600-tal används som sakristia och på 1600-talet tillkom också takmålningarna. Mycket har alltså hänt här och det finns mycket att titta på.

Relief i en av korsarmarna

Jag saknar en bra översiktsskylt över just relieferna med text och bild. Det är otroligt fina stenverk som är näst intill unika i Sverige, och de borde ha egna skyltar. De nuvarande skyltarna ger en viss beskrivning, men det är svårt att hänga med för den som inte kan skilja på kyrkans olika delar och inte kan komma ihåg från konfirmationen vad passionssviten är. Dessa unika bilder förtjänar en bättre och tydligare beskrivning och förklaring, eftersom de också pratar ett symbolspråk som vi till stor del har förlorat. Jag hittar också väldigt lite information inne i kyrkan, om de olika tillkomstperioderna, ingen kyrkobeskrivning finns vad jag kan se.

Kyrkan är öppen för besökare, och vi får möjligheten att gå in och se den från insidan och vandra runt eller ta en paus i en lugn miljö. Flera anställda pysslar runt utanför kyrkan och på kyrkogården. Det hör idag till ovanligheterna att en kyrka på landsbygden faktiskt är öppen för besökare och kanske finns en av anledningarna i en annan skylt vid parkeringen. Som för flera andra besöksmål i Väster- och Östergötland finns en Götarike – I Arns fotspår-skylt på parkeringen, eftersom Forshems kyrka är en del i böckerna om Arn. Skylten uppmanar till ett telefonsamtal för att få höra mer om kyrkan, men det angivna telefonnumret är avstängt, vurmen för Arn har avtagit. Det är mycket positivt att kyrkan, och det lilla stenmuseet, är öppna dagligen, oavsett orsak. Jag önskar att det kunde gälla fler kyrkor.

För den som är på en längre utflykt kan det vara bra att veta att det finns toaletter vid Forshems kyrka, de ligger om man går mot församlingshuset, men är inte skyltade från kyrkan.   

 

Fler bilder:

Pilgrimsskylt

 

Pilgrimsskylt

 

Den mest kända av relieferna sitter över ingången

  

Facebooktwitterlinkedin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.