Hällristningar i en medeltida stad

Tydlig skylt från vägen

Vid Vätterns strand ligger en av medeltidens bortglömda städer, Hästholmen. Hästholmens historia tog slut tidigt, ortens hamn ersattes av andra bättre lämpade utskeppsningshamnar, och Hästholmen, en gång Alvastra klosters utskeppsningshamn, ett stopp på Eriksgatan och en av hamnarna för trafik till kungaborgen Näs på Visingsö, försvann långsamt i glömska. I dag minner inte mycket i orten om den medeltida statusen, det enda som finns att se av medeltiden är en skylt i hamnen. Gatorna är dock fyllda av skyltar, utanför nästan vraje äldre hus finns en hembygdsskylt om vad det huset en gång var. 

Något som dock var på plats långt innan den medeltida hamnen var Hästholmens hällristningar. Mitt på genomfartsleden genom byn sitter en brun sevärdhetsskylt med en pil in mot en åker. Följer man pilen tar andra små hänvisingsskyltar vid, som leder besökaren på en slingrande promenad i utkanten av en veteåker. Efter några minuters gång kommer man fram till en informationsskylt och på de släta hällarna bakom skylten hittar man ett stort antal hällristningar, de flesta ifyllda med rödfärg, även om det finns några som inte är markerade. Som vanligt med hällristningar finns säkert några också skyddade under de mossiga delarna av hällarna.

Små skyltar pekar ut riktningen

Informationsskylten är informativ och välformulerad, inlevelsefull men samtidigt har man inte snålat på faktadelen. Här lyckas man både levandegöra och informera på ett bra sätt. Skylten är noggrannt daterad och det står exakt vilken fornlämning som avses så att den som är intresserad kan kontrollera och läsa mer på andra håll, utan att blanda blanda ihop vilken fornlämning man besökt. Det är också noga angivet vilken tidsperod lämningen kommer från, och hur den passar in i relation till den medeltida orten. En kortare engelsk översättning finns också. Det är Landskapsarkeologerna som producerat skylten. Landskapsarkeologerna är en konsultgrupp av samverkande arkeologer och kulturmiljövetare som bland mycket annat sysslar med just skyltproduktion. Skylten i Hästholmen är ett bra exempel på deras kunnighet och förståelse för vad en skylt ska innehålla! Det som möjligen saknas är information om vem som var beställare.

En mycket bra informationsskylt

Vad kan man då se för hällristningar? Här finns de vanliga motiven, skålgropar, skepp, hästar och yxor. Här finns ockå en möjlig björntass. Vi är inte ensamma på området, en familj kommer förbi när vi tittar på skeppen, och tittar intresserat, både barn och vuxna. Hästholmen har många turister, och från den populära hamnen finns skyltar till hällristningarna.

Hällristningar finns på många håll i landet och jag skulle inte rekommendera någon att åka hit bara för ristningarna. Däremot är de ett intressant inslag när man tittar på området i stort. Här finns t.ex. stenåldersboplatsen Alvastra pålbyggnad, bronsålderns hällristningar, medeltidens kloster och stad, samt ett stort antal medeltida kyrkor, och den moderna tidens Ellen Key, som hade sitt hus vid Ombergs fot. Omberg är också ett vackert naturområde, särskilt tillsammans med fågelsjön Tåkern. Den som åker til    l någon av dessa sevärdheter bör passa på att även se de tretusen år gamla ristningarna vid Hästholmen!

 

Fler bilder:

Skepp, ett vanligt hällristningsmotiv
Facebooktwitterlinkedin