Jakten på runstenen

U 642

Runstenar står sällan på sin ursprungliga plats. Ofta vet man inte ens var den ursprungliga platsen var. Vid Ekolsunds slott i Enköpings kommun finns två runstenar som ursprungligen stod vid Ekilla bro i grannkommunen Håbo. den ena av dessa stenar nämner personer som också finns på två andra runstenar, vilka båda är så kallade Ingvarsstenar. En av dessa Ingvarsstenar står kvar vid Ekilla.

De två stenarna (U 624 och U 643) vid Ekolsund flyttades till slottet på 1820-talet för att ställas på var sin sida av slottets uppfartsallé.

För att se dessa två runstenar rekommenderas att man parkerar vid Ekolsunds värdhus, i andra änden av godset. Parkerar man här kan man nämligen också utforska det arboretum, eller samling av olika träd, som finns i slottets park. här finns ett stort antal olika träd, både inhemska och utländska. En del små skyltar sitter här och där, men det finns ingen heltäckande skyltning eller några direkta förklaringar på plats. här får besökaren upptäcka på egen hand, på gott och ont. Det är dock en fin promenad från parkeringen, via slottet och ner genom allén till grinden med de två runstenarna!

U 643

Grinden är stängd, men det finns inget riktigt staket på sidorna utan det går bra att kliva bredvid grinden för att kunna se runstenarna från rätt håll. Små lampor i marken indikerar att stenarna är upplysta under den mörkare årstiden. En skylt står vid den högra av stenarna. Det är en sliten metallskylt i klassisk Riksantikvarieämbetet-stil. Den nämner båda stenarna, tyvärr utan att förklara vilken sten som är vilken, om nu inte har sina väderstreck klara för sig och vet vilken sida som är norr och vilken som är söder om grinden. Skylten nämner också att stenarna är flyttade från Ekilla.

Stående, äldre, skylt

På andra sidan grinden, bredvid den andra stenen, ligger en nyare variant av samma skylt lutad mot den låga muren. Varför den inte står upp är oklart. Den skylten är lättare att läsa men innehåller i stort sett samma information som den första skylten. men den innehåller också information om den ena stenens släktskap med de två Ingvarsstenarna, en stor fördel eftersom det sätter stenarna i en kontext. Det är bara synd att skylten ligger ner och inte står upp, väl synlig.

 

Liggande, ny, skylt

Vill man inte gå tillbaka till parkeringen genom parken kan man gå längs landsvägen, eller ta en tur in i naturreservatet på andra sidan vägen.

Ekolsunds slott

 

Facebooktwitterlinkedin