Stenen där stjärnan ströks!

”Andvett och Kiti och Kår och Bläse och Djärv de reste denna sten efter Gunnlev sin fader. Han föll österut.” 

Enligt den lilla skylt, troligen bekostad av stenens fadder Håbo härads Hembygdsförening, som står bredvid runsten U 644 vid Ekilla bro, är detta texten på stenen. Det är inget utmärkande med denna text, den följer standardmönstret för runstenstexter, även om den saknar de ofta tillagda orden om Guds assistans med den avlidnas själ. Men det här är ingen vanlig sten, för orden på skylten är inte hela runinskriften. De ord som fattas är dessa:

”med Ingvar. Gud hjälpe anden”

Och dessa sista ord gör mer än att komplettera inskriften. De pekar också ut stenen som en av Ingvarsstenarna, en av de drygt 25 runstenar, främst i Mälardalen, som anger att någon rest i österled med den berömda Ingvar. Varför man i transkriberingen på skylten valt att inte ta med de sista orden i runinskriften är oklart. Kanske beror det på okunskap, kanske på slarv, men det är just de sista orden som utmärker den här stenen från de många andra i landskapet längs med gamla vägen mellan Bålsta och Enköping.

Än mer intressant är denna sten eftersom den har nästan exakt samma inskrift som sten U 654, vid Varpsund bara några kilometer därifrån. Samma familj har också rest ytterligare ett par runstenar i området, vilket hade varit intressant att bli upplyst om när man besöker just den här runstenen. Kontexten är viktig när det gäller runstenar, eftersom de kan berätta mycket om en tid där vi annars har få fakta.

Men det är inte troligt att någon faktiskt besöker just den här stenen. Det finns nämligen ingen information om att den finns här. För att hitta den måste du ha förkunskap. Trots att den inte ligger mer än kanske hundra meter från gamla E18, så finns det ingen hjälp att få. Inte ens när du har svängt av vägen och in mot Ekilla by finns en hänvisning. Inte heller när du kommer ner till Ekilla bro, som ändå ligger längs med Upplandsleden finns någon information. Upplandsledens hemsida nämner U 654 vid Varpsund, som en mycket intressant runsten, men missar helt att leden också går förbi dess pendang vid Ekilla bro. Faktum är att de flesta som vandrar i det här vackra landskapet nog missar runstenen som står en bit från stigen, på en höjd inne i skogen. Ingen stig leder fram, det är vadande i gräs och undervegetation som gäller för att ta sig fram. 

(Upplandsledens hemsida nämner U 654 vid Varpsund, som en mycket intressant runsten, men missar också att leden går förbi dess pendang vid Ekilla bro)

Väl framme vid stenen finns den lilla, och felaktiga skylten, men inget mer. Den som ser sig omkring kan dock se en rejäl bautasten och vad som troligen är ett antal gravar som sticker upp ur mossan och växtligheten. Kullen är otroligt vacker, med utsikt över den lilla träbron över bäcken, kanske en gammal gränsmarkering.

Det är otroligt synd att ingen ansett denna plats värd en ordentlig och informativ skylt, och en hänvisning från vägen. Det minsta man kan begära är att det borde finnas en skylt vid träbron som visar att en Ingvarssten finns i backen. Det är också förvånande dåligt att texten på skylten utelämnar det mest intressanta med stenen, och att transkriberingen inte är korrekt.

Intressant nog nämner Riksantikvarieämbetet just den här stenen på sin hemsida, under ”Runstenar i Uppland”. Det år inte att tolka på annat sätt än att den utmärker sig bland alla de runstenar som finns i Uppland, trots allt nämns bara ett fåtal runstenar vid namn i artikeln. Tyvärr var den inte så intressant att den fick en skylt på plats, trots att ämbetet på internet länkar till en faktaartikel om just den här stenen och dess historia. Information saknas därför inte, bara intresse av att låta fler ta del av den på plats i naturen.

Runstenarna är ofta styvmoderligt behandlade, men detta är ett av de värre exemplen, med tanke på läget och inskriptionen. Det är tråkigt att så få får uppleva detta fantastiska kulturlandskap! Här får ansvariga skämmas rejält!    

Ekilla bro
I skogsbrynet kan runstenen skymtas, bild från leden

 

Facebooktwitterlinkedin