Webinar från National Archives

Förkovra dig med National Archives!

Under våren har jag deltagit ett antal webinar från brittiska National Archives. Dessa entimmesevenemang har varit både positiva och negativa. Det har varit en del tekniska barnsjukdomar, men överlag överväger möjligheten att få ta del av National Archives kunskap och material det negativa. Ämnena varierar men engagemanget från National Archives är alltid tydligt, liksom entusiasmen från deltagarna. Fokus har legat på att lära ut, både kunskap ur arkiven och hur arkiven kan användas!

Brittiska National Archives har tusen år av bevarade dokument i sina samlingar. Elva miljoner historiska dokument gör National Archives till ett av världens största arkiv. National Archives satsar hårt på att bli digitala. Att digitalisera dokument och göra dem tillgängliga på nätet innebär en demokratisering av materialet, det blir mer tillgängligt. Det sparar också på gamla dokument, eftersom de inte behöver hanteras lika ofta om det finns bra digitala kopior av dem. Under 2015-16 laddades 191 miljoner digitala dokument ner från National Archives, ett imponerande antal.

National Archives satsar också på att nå nya målgrupper och har ett ambitiöst program med både föreläsningar och webinar. Webinaren fokuserar på vad olika dokument i arkivet kan säga om  en händelse eller ett skede i historien. Under våren har jag deltagit i fem av dessa webinar och har ytterligare ett inplanerat om någon vecka. De webinar jag har deltagit i är Death, dirt & disease som handlade om 1800-talets hantering av avlopp, Reading old documents part I och II, Wars of the roses, och The English King of Spain (John of Gaunt, pappa till Henry IV). Ämnena har alltså varierat, liksom föreläsarna och åldern på de dokument som presenteras.

Webinar från National Archives fungerar så att du anmäler dig och får en bekräftelse från Eventbrite som står för den tekniska lösningen. Två dagar innan webinaret får du en påminnelse med en inloggningslänk, ett liknande mail kommer också någon timme innan webinaret ska börja. När det är dags klickar du på länken och loggar in och kommer till ”klassrummet”.

När klockan blir sju (18.00 BST) öppnar klassrummet och en moderator hälsar välkommen och kollar att alla kan höra och att det inte är några andra tekniska problem. Moderatorn förklarar också upplägget, vilket vanligen består i att föreläsaren håller på i 45 minuter och sedan öppnas det upp för frågor. Frågorna kan ställas i chatten under hela föreläsningen, men samlas ihop av moderatorn och ställs till föreläsaren i slutet av timmen. Under hela föreläsningen kan deltagarna chatta med moderatorn och med varandra.

Under det första webinaret jag deltog i kunde man bara höra föreläsaren, och se dennes power-points i klassrummet. Under de följande tillfällena har konceptet utvecklats till att även innefatta live-video av föreläsaren. Tyvärr är inte tekniken tillräckligt bra för att detta ska fungera fullt ut. Det laggar, och är ofta lite osynkroniserat, så att power-pointen inte hänger med, eller ljudet ligger lite efter, eller bilden på föreläsaren fryser. Ibland har det blivit dubbelljud, vilket är högst irriterande. Jag tycker om att se föreläsaren, som helt oceremoniellt sitter i ett arkiv med en laptop framför sig, men rent tekniskt fungerade det bättre när man inte hade video av föreläsaren.

Varje gång lovar också moderatorn att alla deltagare ska få power-points och en länk till föreläsningen efteråt så att man kan gå tillbaka och se föreläsningen igen, men detta har inte riktigt hållits. Jag har bara fått länk vid två tillfällen, och power-points en gång. Jag har däremot lärt mig att power-points och andra dokument ofta finns inne i klassrummet, i en liten mapp i nedre högra hörnet. Där kan man hämta dokument och spara ner dem till sig själv.

Moderatorn, och antagligen hela teamet, jobbar alltid hårt för att försöka lösa de eventuella tekniska problem som uppstår, och det märks att detta är något som är nytt för National Archives och att det är en verksamhet som är under utveckling. Vid ett tillfälle skickade Eventbrite ut en felaktig länk till ett webinar. Detta upptäckte jag när jag skulle logga in, ca tio minuter innan webinaret skulle starta. Jag hittade en chattfunktion på Eventbrites hemsida och fick faktiskt hjälp och fick en korrekt länk till webinaret inom några minuter. När jag loggat in visade det sig att bara jag och en annan deltagare lyckats logga in, och det var tydligen en rad andra tekniska problem, så till slut fick de ställa in och flytta webinaret till en annan dag. Jag var imponerad av att Eventbrite lyckades lösa problemet för mig, men samtidigt lite förvånad över att de inte skickade ut en ny länk till alla deltagare. Den andra deltagaren som lyckats logga in hade mailat National Archives men inte fått svar, hon hade dock själv lyckats klura ut vad som var fel i länken (det saknades en siffra i slutet!).

Innehållsmässigt har webinaren varit mycket bra, innehållsrika och intressanta med tydlig koppling till arkivets dokument. Webinaren är också en fantastisk möjlighet för människor över hela Storbritannien, och hela världen, att delta i föreläsningar  och ta del av National Archives fantastiska material och forskarinsatser. Alla webinar har varit välbesökta och alla verkar nöjda, trots de tekniska problem som har förekommit under våren. Varje tillfälle har haft deltagarantal mellan 60 och 100. Webinaren är gratis och öppna för alla. De kräver ingen förkunskap, men ett ganska stort intresse. Inget av de webinar jag har deltagit i har varit banalt i sin nivå. National Archives förutsätter att den som deltar har ett intresse och vilja att lära sig. Webinaret om Rosornas krig krävde en del förkunskap, eller i alla fall att du kan grundhistorien och känner till persongalleriet.

Det finns en del att jobba vidare med för National Archives, både tekniskt och organisatoriskt. En punkt som behöver bli bättre är uppföljningen, lovar man utskick av material så ska de komma. Även sändningstekniken behöver bli bättre, så att ljud och bild hänger ihop. Kommentarerna i chatten under de olika föreläsningarna tyder på att fler än jag har upplevt detta som ett problem, oberoende av uppkoppling och placering i världen.

På den negativa sidan finns också att webinaren är svåra att hitta på hemsidan. De ligger dolda under övriga event fyra undermenyer från huvudsidan (http://www.nationalarchives.gov.uk/about/visit-us/whats-on/events/). De kunde gott ligga på förstasidan.

På den positiva sidan finns möjligheten för vem som helst att delta i en live-sänd föreläsning. Detta överväger de många barnsjukdomarna. Särskilt har jag uppskattat ambitionen som National Archives visar, i valen av ämnen och nivån på föreläsningarna. Särskilt bra har de två delarna av Reading old documents varit, där förklaringar och fakta har varvats med praktiska övningar i riktiga texter!

Jag hoppas att hösten bjuder på många nya webinartillfällen, och att National Archives jobbar vidare med sitt koncept. Deras webinar är väl värda den tid de tar i anspråk. Jag hoppas att svenska museer och arkiv tar efter och kommer med liknande webinar, det är en unik chans att nå ut till fler än de som kan ta sig till museet. Om inte besökaren kan komma till museet, så får museet komma till besökaren!

Den som vill testa ett webinar från National Archives har möjlighet att göra det den 28 juni, då del III av Reading old documents går av stapeln. Här finns en länk till anmälan! 

National Archives kalendarium

Facebooktwitterlinkedin